Lao động nhặt rác và trồng cây xanh hưởng ứng phong trào xây dựng trường học Xanh- Sạch – Đẹp

z5085238059755_fb054894282dfb284b7ac5feef5b6ad0 z5085237532172_268c2878a37247206dcac450f20efe9c z5085236913721_01a81ad23f130b5c41786aec66f98176 z5016731369876_02674404e83c6acf190e367b25fa6200 z4999805253930_59a947e1706174d7835ac2d89a07f014 z4999805251637_89ad4ce15b7ad572973b010e237f53d7 z4999805246830_8e6f1af6f023e4a636f33cf9925ac06e z4999805237286_903b602a1cff646106c1c66ec550fef5Ngày 27/12/2023 tập thể GV-HS trường THCS An Nhơn ra quân nhặt rác và trồng cây xanh trong khuôn viên trước và trong sân trường hưởng ứng phong trào xây dựng  trường học Xanh- Sạch – Đẹp năm học 2023-2024